ಸಂಪರ್ಕ — ವಕೀಲ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ — ಲೊರೆಂಜೊ

ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜೊತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇವಾರಿ. ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇದೆ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಂಪೊ ಡಿ ಮರ್ತೆ ನಲ್ಲಿ ರೂ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಖಾತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಂತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಡಿಗೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕ್ಯಾಂಪೊ ಡಿ ಮರ್ತೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಾಸ್ ಗೇಟ್ವೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ರಿಂದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾಂಟಾ ಮರಿಯಾ ನಾವೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು. ನಂತರ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಂತರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ